Wettelijke informatie

Deze site wordt uitgegeven door: POOL COVER S.A.

Ondernemingsnummer: 0441.314.861
Verantwoordelijke uitgever: Rudy LANGE, afgevaardigd bestuurder

Zetel van het moederbedrijf:
Rue Véroffe, 12 – 5660 Mariembourg (Couvin) – België

Telefoon: 060 41 23 91
Fax: 060 41 23 93
E-mail: poolcover@poolcover.net

Namen verspreid via de site:

Alle personen van wie de namen vermeld zijn op de site werden geraadpleegd en om hun toestemming gevraagd.

Namen verzameld via de site:

  • Per e-mail: Alle gegevens die worden verzameld per e-mail worden uitsluitend gebruikt door de firma POOL COVER.
  • Per ‘formulier’: Alleen de velden met een* zijn verplicht.Alle gegevens die worden verzameld via het formulier worden uitsluitend gebruikt door de firma POOL COVER.

U hebt het recht om deze gegevens later en op ieder ogenblik in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Contacteer ons: poolcover@poolcover.net

Auteursrechten – Copyright ©:

Het geheel van deze site valt onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden (downloaddocumenten, afbeeldingen, foto’s…).

Reproductie van het geheel of een deel van deze site op om het even welke elektronische drager is strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Reproductie van de teksten van deze site op papier is toegestaan voor zover het document gratis wordt verspreid, de integraliteit van de gereproduceerde documenten wordt gerespecteerd en de bron van de informatie wordt vermeld als volgt:
“Dit document is afkomstig van de site www.poolcover.be. De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt”.